Navigace Fotbal Letošní svobodní - ženatí 3:5, PK 6:5